Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
51 28 Αυγ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Κατεπείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, και λοιπών υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf (661.34 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΥ09-2020 2.pdf (970.43 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (66.44 KB)
52 03 Αυγ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περίληψη & Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού – 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ.pdf (137.82 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΡΑΨ46ΜΟΚΤ-ΣΥΨ.pdf (224.57 KB)
53 15 Ιουλ 2020 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρόσληψη ενός/μίας (1) καθαριστή/καθαρίστριας  με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου σε κάθε ένα από τα εξής σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής: 

- 4ο Νηπιαγωγείο

- 7ο Νηπιαγωγείο

- 8ο Νηπιαγωγείο

- 10ο Νηπιαγωγείο 

- Ειδικό Νηπιαγωγείο

- 12ο Δημοτικό

(Στα Σχετικά Αρχεία οι αντίστοιχες προκηρύξεις)

 

Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.12 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.19 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.16 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.11 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.14 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.docx (22.25 KB)
54 10 Ιουλ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΑΜ:22ΤΥ/2019"

PDF icon Λήψη ΩΓΙΟΩΡ3-76Λ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (239.82 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (187 KB), PDF icon Λήψη ΣΧΕΔΙΑ ΗΜ 1.pdf (23.72 MB), PDF icon Λήψη ΣΧΕΔΙΑ ΗΜ 2.pdf (20.25 MB), PDF icon Λήψη ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.pdf (7.04 MB), PDF icon Λήψη Project_Financial_Proposal_Art_060720 -ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (43.35 KB), PDF icon Λήψη 122_20 Ο.Ε. -ΨΟΟΕΩΡ3-963.pdf (205.25 KB), PDF icon Λήψη 22TY_2019.pdf (3.7 MB), PDF icon Λήψη 20PROC007002941 KIMDIS3.pdf (777.29 KB)
55 02 Ιουλ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικό διαγωνισμός της υπηρεσίας "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.76 MB), PDF icon Λήψη 12ΔΠ_2020_ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf (1.11 MB), Αρχείο Λήψη ΤΕΥΔ.docx (92.23 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (247.5 KB)
56 27 Ιουν 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός "Συντήρηση & Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.19 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (574.19 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (224.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (104.5 KB)
57 24 Ιουν 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. του έργου "Ενεργεική Αναβάθμιση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου Αττικής" Α.Μ. 22ΤΥ/2019

PDF icon Λήψη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf (435.09 KB)
58 03 Ιουν 2020 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης 3ου Δημοτικού - 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250520.pdf (40.42 KB), PDF icon Λήψη ΩΨΚΞΩΡ3-5ΡΑ-88 O.E. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (231.37 KB), PDF icon Λήψη ΚΙΜΔΙΣ 3 - 20PROC006808665 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (718.7 KB), PDF icon Λήψη 62ΧΘΩΡ3-ΓΥΛ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (255.63 KB), PDF icon Λήψη ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ. ΜΕΛΕΤΗ 20ΤΥ_2019.pdf (4.53 MB), PDF icon Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ.pdf (7.99 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (186.5 KB)
59 11 Μάιος 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων», διάρκειας τριών (3) ετών.
 

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ.pdf (5.21 MB), PDF icon Λήψη _ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ.pdf (581.69 KB), PDF icon Λήψη 01 ΤΠ ΜΕΛΕΤΗ.pdf (3.8 MB)
60 05 Μάιος 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη «Διαχείριση των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης & υπόδησης»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ.pdf (175.23 KB)