# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
51 04 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανήματων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) 2019.pdf (347.98 KB)
52 02 Απρ 2019 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας

Ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου - αναψυκτήριο που βρίσκεται στην Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου επί της οδού Αγ.Λουκά 2

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. .pdf (261.41 KB)
53 01 Απρ 2019 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Θρησκευτική εμποροπανήγυρη της εορτής του Αγίου Πνεύματος

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2019.pdf (376.57 KB)
54 27 Μαρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού και μελανιού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα έτος

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) 2019.pdf (219.92 KB)
55 09 Μαρ 2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 2019.pdf (414.18 KB)
56 25 Φεβ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Πασχαλινή αγορά στην Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη και Κηφισίας από 19/04/2019 έως 28/04/2019 - Ανακοίνωση Παράτασης

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ PARATASH 2019.pdf (383.43 KB)
57 22 Φεβ 2019 Παράτασης υποβολής προσφορών

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για τον ανοικτό διεθνή  ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.pdf (34.13 KB)
58 18 Φεβ 2019 Πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού ενός/μίας καθαριστή/καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.pdf (391.73 KB)
59 07 Φεβ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Πασχαλινή αγορά στην Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη και Κηφισίας από 19/04/2019 έως 28/04/2019

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ 2019.pdf (382.96 KB)
60 01 Φεβ 2019 Ανάλυση προϋπολογισμού 2019

Ανάλυση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το 2019

PDF icon Λήψη Συνοπτικός Προϋπολογισμός 2019.pdf (56.71 KB), PDF icon Λήψη Προϋπολογισμός Εσόδων 2019.pdf (230.54 KB), PDF icon Λήψη Προϋπολογισμός Εξόδων 2019.pdf (643.92 KB)