Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
61 05 Μάιος 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη "Συλλογή και Μεταφορά των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΗΕ..pdf (202.23 KB)
62 30 Απρ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη Προκήρυξη ασκούμενων Απριλίου 2020.pdf (218.31 KB)
63 28 Απρ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.01ΤΥ/2020 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5021742)»

PDF icon Λήψη 20PROC006620690-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΜΔΙΣ3.pdf (986.08 KB), PDF icon Λήψη ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ω8ΔΒΩΡ3-ΑΕ1-76 O.E..pdf (236.77 KB), PDF icon Λήψη 01TY_2020 ΜΕΛΕΤΗ_signed.pdf (1.96 MB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ.pdf (40.89 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (186.5 KB), PDF icon Λήψη ARXITEKTONIKA O.T.216.pdf (15.05 MB), PDF icon Λήψη ΣΧΕΔΙΑ 1,2 ΣΤΑΤΙΚΑ.pdf (7.85 MB), PDF icon Λήψη HM 1.pdf (12.26 MB), PDF icon Λήψη HM2.pdf (15.36 MB), PDF icon Λήψη HM 3.pdf (11.42 MB)
64 27 Απρ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας "Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.86 MB), PDF icon Λήψη 09ΤΥ_2020 ΜΕΛΕΤΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ .pdf (660.17 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (229 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (41 KB)
65 23 Απρ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 70 ΟΕ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ΙΦΩΩΡ3-Ξ66.pdf (223.75 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΥΡ_signed.pdf (156.57 KB), PDF icon Λήψη ΚΗΜΔΗΣ 3- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (745.26 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΥΔ.pdf (221.03 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΣΥ_signed.pdf (393.66 KB)
66 22 Απρ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

PDF icon Λήψη KIMDIS 3 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ+ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (669.91 KB), PDF icon Λήψη TEYXH-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ _signed.pdf (312.75 KB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 71 ΟΕ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ΙΦΩΩΡ3-Ξ66.pdf (242.92 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (116.48 KB), PDF icon Λήψη ΤΕΥΔ.pdf (222.72 KB)
67 13 Δεκ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμό της υπηρεσίας "Πρόγραμμα για την προστασία των αδέσποτων ζώων".

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.19 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 27ΔΠ_ 2019.pdf (986.15 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (100.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (229.5 KB)
68 10 Δεκ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καταγραφή και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των θεσμικών οργάνων του Δήμου

PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2019.pdf (191.48 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf (120.71 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (50.5 KB)
69 28 Νοε 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διοργάνωση εκδηλώσεων Καρναβαλιού 2020

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (2.24 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (1.16 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (228 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (90.5 KB)
70 26 Νοε 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή  στη Xριστουγεννιάτικη αγορά στην Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη και Κηφισίας

 

Microsoft Office document icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ χριστουγεννα ΑΓΟΡΑ 2019.doc (51 KB)