Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
61 28 Δεκ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Μ. καθώς και γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Μ., για διάρκεια τριών (3) ετών 

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΛΙΚΗ.pdf (2.26 MB)
62 24 Δεκ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ".

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.56 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (283.5 KB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 97ΓΔΩΡ3-1ΔΤ.pdf (624.4 KB), Αρχείο Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΠ04_2021.docx (273.46 KB)
63 22 Δεκ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
 

PDF icon Λήψη 6ΩΨ9ΩΡ3-9ΩΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (611.52 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (36.48 KB), PDF icon Λήψη 6ΠΙ7ΩΡ3-ΨΟΩ-276 O.E..pdf (220.46 KB), PDF icon Λήψη 21PROC009805858 ΚΗΜΔΗΣ.pdf (1.66 MB), PDF icon Λήψη 18ΤΥ.21 ΜΕΛΕΤΗ_signed.pdf (22.9 MB)
64 22 Νοε 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 163 και 167  του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) όπως ισχύουν.

Αρχείο Λήψη Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας.docx (33.79 KB), Αρχείο Λήψη ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ.docx (14.66 KB)
65 22 Νοε 2021 Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου  Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 163 και 167  του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) όπως ισχύουν.

Αρχείο Λήψη ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 2021 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ.docx (34.91 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ.doc (31.5 KB)
66 10 Νοε 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου

Αρχείο Λήψη ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021.docx (27.82 KB)
67 31 Αυγ 2021 Αποτελέσματα διαγωνισμού

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 14832/3-8-2021 προκηρύξεως με θέμα "Πρόσκληση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για Υποβολή Αιτήσεων για την κάλυψη μίας (1) θέσης για άσκηση υποψηφίου/ιας δικηγόρου στον Δήμο"

Αρχείο Λήψη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ.docx (25.06 KB)
68 27 Αυγ 2021 Αποτελέσματα διαγωνισμού - υποβολή δικαιολογητικών

Οριστικός πίνακας κατάταξης και πίνακας προσληπτέων του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων -  Οι προσληπτέοι καλούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 Γραφείο Προσωπικού Δήμου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf (622.03 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf (439.16 KB)
69 23 Αυγ 2021 Αποτελέσματα διαγωνισμού - υποβολή ενστάσεων

Προσωρινός πίνακας κατάταξης του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων - Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως και Τετάρτη 25/8/2021 Γραφείο Προσωπικού Δήμου Ηρακλείου Αττικής
 

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ).pdf (405.85 KB)
70 17 Αυγ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκησης ενός υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc00668920210803132747.pdf (397.49 KB)