Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
31 30 Μαρ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη 00206BFA4BF2230329150508.pdf (67.64 KB)
32 17 Μαρ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη Προσωπικού από τον ΟΠΑΚΜ συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

PDF icon Λήψη 1-ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_signed.pdf (368.75 KB), PDF icon Λήψη 2-ΣΟΧ1-2023 95Ζ5ΟΚ5Ι-Ψ7Τ.pdf (250.74 KB), PDF icon Λήψη 3-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2023.pdf (82.17 KB), PDF icon Λήψη 4-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.pdf (669.41 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 5-ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.doc (137 KB)
33 15 Μαρ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και των ΝΠΔΔ του"

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ - 6ΖΘ2ΩΡ3-ΞΤ6.pdf (629.85 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.75 MB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (295.9 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΥ08-2022_ds.pdf (2.65 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (364.5 KB)
34 09 Μαρ 2023 Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού

Ανασυνταγμένοι πίνακες αποτελεσμάτων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ-ΣΟΧ 1/2022

PDF icon Λήψη ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 9Π1ΥΟΚ5Ι-ΗΒΝ.pdf (123.1 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΩΖΧΤΟΚ5Ι-ΘΧ8.pdf (120.02 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦ. ΨΔΒ1ΟΚ5Ι-Π9Ε.pdf (136.89 KB)
35 03 Μαρ 2023 Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη 00206BFA4BF2230306130327.pdf (67.25 KB), Αρχείο Λήψη αίτηση ασκουμένου.docx (13.5 KB)
36 28 Φεβ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ"

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 6Η4ΣΩΡ3-748.pdf (594.1 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (255.56 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.16 MB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (32.82 KB)
37 10 Φεβ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη Doc Feb 10 2023.pdf (1.53 MB)
38 12 Ιαν 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc01108220230111134656.pdf (436.62 KB)
39 23 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc01101820221223123921.pdf (437.54 KB)
40 21 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
 

PDF icon Λήψη ΨΒΠΒΩΡ3-5ΞΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (616.08 KB), PDF icon Λήψη 6ΘΠΕΩΡ3-7Λ2- 296 ΑΠΟΦ.Ο.Ε. εγκριση ορων.pdf (238.93 KB), PDF icon Λήψη 22PROC011851495 ANALYTIKOI OROI .pdf (2.02 MB), PDF icon Λήψη sign ΜΕΛΕΤΗ 11ΤΥ_22.pdf (8.03 MB)