Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
31 22 Δεκ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ signed ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (177.8 KB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.signed ΜΕ ΑΔΑ.pdf (286 KB), PDF icon Λήψη 19TY_2020-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ_SIGNED.pdf (1.87 MB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.signed ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.31 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (32.5 KB)
32 22 Δεκ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Κατασκευαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης βατότητας πεζοδρομίων και κοινόχρηστν χώρων"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 25ΤΥ_2020 20PROC007901651.pdf (1.54 MB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25TY_2020 6Η9ΧΩΡ3-Φ73.pdf (507.86 KB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2020 ΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΝ06ΩΡ3-Ι55.pdf (216.02 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 25ΤΥ_2020_signed.pdf (13.33 MB), PDF icon Λήψη Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___211220.pdf (39.37 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ_v1.0_25TY_2020.doc (188 KB)
33 22 Δεκ 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την κατασκευή του έργου με τίτλο "Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ηρακλείου Αττικής"

PDF icon Λήψη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf (429.06 KB)
34 15 Δεκ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διευκρίνιση για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την "Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, adblue και λιπαντικών"

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf (100.58 KB)
35 09 Δεκ 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο "Κατασκευαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης βατότητας πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων" με ΑΜ 25ΤΥ/2020

PDF icon Λήψη Δημοσιοποιηση στοιχειων σύμβασης.pdf (442.41 KB)
36 02 Δεκ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης, adblue και λιπαντικών

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ signed ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (174.9 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ signed ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.25 MB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ signed ΜΕ ΑΔΑ.pdf (277.73 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdf (6.04 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (73 KB)
37 18 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Διανοίξεις οδών και κατασκευή πεζοδρόμων»

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21ΤΥ_2020 ΨΓΙΟΩΡ3-6ΚΔ.pdf (550.82 KB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2020 ΟΕ ΕΓΚΡ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 21ΤΥ_2020 Ψ40ΔΩΡ3-ΒΔΥ.pdf (223.41 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 21ΤΥ_2020_signed 20PROC007661997.pdf (2.17 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 21TY_2020_signed.pdf (5.94 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ_v1.0_21TY_2020.doc (188 KB), PDF icon Λήψη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 21ΤΥ_2020.pdf (36.62 KB)
38 18 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού»

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11ΤΥ_2020 6ΙΛ0ΩΡ3-ΥΓΣ.pdf (552.64 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 11ΤΥ_2020_signed 20PROC007661711.pdf (2.18 MB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2020 ΟΕ ΕΓΚΡ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 11ΤΥ_2020 65ΨΓΩΡ3-ΓΘ4.pdf (217.8 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 11ΤΥ_2020_signed.pdf (8.22 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ_v1.0_11TY_2020.doc (190 KB), PDF icon Λήψη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11ΤΥ_2020.pdf (36.56 KB)
39 16 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ, ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ , ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

PDF icon Λήψη Ψ3ΟΜΩΡ3-Π20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (215.9 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .pdf (36.8 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ signed.pdf (27.9 MB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2020ΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΔΧΓΩΡ3-ΧΦ1.pdf (221.54 KB), PDF icon Λήψη ESPD.pdf (59.71 KB), PDF icon Λήψη 20PROC007653000 KIMDIS .pdf (756.41 KB)
40 09 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc00441020201109130824.pdf (386.44 KB)