Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
71 16 Αυγ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο 2ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΩΦΟ746ΜΟΚ2-85Φ .ΠΡΟΚ.ΕΚΜΙΣΘ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ).pdf (446.34 KB)
72 11 Αυγ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ .pdf (702.95 KB), Αρχείο Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.docx (86.22 KB), Αρχείο Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx (46.78 KB)
73 20 Ιουλ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών

Microsoft Office document icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 2021.doc (33.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΜΗΝΑ 2021.doc (5.92 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ-.doc (49.5 KB)
74 25 Ιουν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"         
 

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (1.96 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 08ΤΥ_2021_ΣΦΗΟ_signed.pdf (1.61 MB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (59.38 KB), PDF icon Λήψη espd-request-v2_tel.pdf (54.52 KB)
75 24 Ιουν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 13/10/20», Α.Μ. 32ΤΥ/2020.

PDF icon Λήψη Ψ6ΗΙΩΡ3-2ΒΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (609.52 KB), PDF icon Λήψη 21PROC008798620 2021-06-23 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ+ΠΕΡΙΛΗΨΗ .pdf (1.7 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 32ΤΥ.2020.pdf (15.34 MB), PDF icon Λήψη 63ΞΓΩΡ3-ΗΘ8-116 O.E_.pdf (212.85 KB)
76 03 Ιουν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 71
 

PDF icon Λήψη ΨΝ24ΩΡ3-1ΝΖ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 5.pdf (722.37 KB)
77 03 Ιουν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΊΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΟΥ 1 & ΣΜΥΡΝΗΣ.
 

PDF icon Λήψη 6Ψ77ΩΡ3-7Δ0.pdf ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1.pdf (722.02 KB)
78 13 Μάιος 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαγωνισμός για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Microsoft Office document icon Λήψη Περίληψη Διακήρυξης εγκαταλελ.doc (33 KB), Αρχείο Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ.docx (35.19 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (3).doc (141 KB)
79 12 Μάιος 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια βιβλίων»

Αρχείο Λήψη Πρόσκληση εκδήλ. ενδιαφέροντος_18-05-2021.docx (34.34 KB), PDF icon Λήψη 2021-04-08_Μελέτη προμήθειας βιβλίων_ολοκληρωμένη.pdf (2.53 MB), PDF icon Λήψη Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf (250.07 KB)
80 21 Απρ 2021 Αποτέλεσμα κλήρωσης

Αποτελέσματα Κλήρωσης σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6232/08.04.2021 Πρόσκληση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για Υποβολή Αιτήσεων για την κάλυψη μίας (1) θέσης για άσκηση υποψηφίου/ιας δικηγόρου στον Δήμο

PDF icon Λήψη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.pdf (311.3 KB)