# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
1 02 Ιουλ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικό διαγωνισμός της υπηρεσίας "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.76 MB), PDF icon Λήψη 12ΔΠ_2020_ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf (1.11 MB), Αρχείο Λήψη ΤΕΥΔ.docx (92.23 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (247.5 KB)
2 27 Ιουν 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός "Συντήρηση & Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.19 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (574.19 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (224.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (104.5 KB)
3 24 Ιουν 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. του έργου "Ενεργεική Αναβάθμιση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου Αττικής" Α.Μ. 22ΤΥ/2019

PDF icon Λήψη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf (435.09 KB)
4 03 Ιουν 2020 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης 3ου Δημοτικού - 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250520.pdf (40.42 KB), PDF icon Λήψη ΩΨΚΞΩΡ3-5ΡΑ-88 O.E. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (231.37 KB), PDF icon Λήψη ΚΙΜΔΙΣ 3 - 20PROC006808665 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (718.7 KB), PDF icon Λήψη 62ΧΘΩΡ3-ΓΥΛ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (255.63 KB), PDF icon Λήψη ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ. ΜΕΛΕΤΗ 20ΤΥ_2019.pdf (4.53 MB), PDF icon Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΧΕΔΙΑ.pdf (7.99 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (186.5 KB)
5 11 Μάιος 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων», διάρκειας τριών (3) ετών.
 

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ.pdf (5.21 MB), PDF icon Λήψη _ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ.pdf (581.69 KB), PDF icon Λήψη 01 ΤΠ ΜΕΛΕΤΗ.pdf (3.8 MB)
6 05 Μάιος 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη «Διαχείριση των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης & υπόδησης»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ.pdf (175.23 KB)
7 05 Μάιος 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη "Συλλογή και Μεταφορά των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού"

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΗΕ..pdf (202.23 KB)
8 30 Απρ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη Προκήρυξη ασκούμενων Απριλίου 2020.pdf (218.31 KB)
9 28 Απρ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.01ΤΥ/2020 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5021742)»

PDF icon Λήψη 20PROC006620690-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΜΔΙΣ3.pdf (986.08 KB), PDF icon Λήψη ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ω8ΔΒΩΡ3-ΑΕ1-76 O.E..pdf (236.77 KB), PDF icon Λήψη 01TY_2020 ΜΕΛΕΤΗ_signed.pdf (1.96 MB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΣΗΔΗΣ.pdf (40.89 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (186.5 KB), PDF icon Λήψη ARXITEKTONIKA O.T.216.pdf (15.05 MB), PDF icon Λήψη ΣΧΕΔΙΑ 1,2 ΣΤΑΤΙΚΑ.pdf (7.85 MB), PDF icon Λήψη HM 1.pdf (12.26 MB), PDF icon Λήψη HM2.pdf (15.36 MB), PDF icon Λήψη HM 3.pdf (11.42 MB)
10 27 Απρ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας "Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.86 MB), PDF icon Λήψη 09ΤΥ_2020 ΜΕΛΕΤΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ .pdf (660.17 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (229 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (41 KB)