Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
41 14 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc01093620221214123303.pdf (228.78 KB)
42 13 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (των άρθρων 118 & 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

PDF icon Λήψη 22PROC011766204-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf (126.69 KB)
43 13 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αδιακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και Εξοπλισμού Διακριτής Συλλογής στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής»

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α-Β-Γ - SIGN.pdf (196.46 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - SIGN.pdf (1.12 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ FINAL.pdf (849.75 KB)
44 02 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο

Microsoft Office document icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.doc (72.5 KB)
45 01 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής
 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (122.67 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (779.31 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (347.95 KB)
46 30 Νοε 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Αρχείο Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.docx (25.13 KB)
47 22 Νοε 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κυλικείου που βρίσκεται εντός του Γηπέδου της Λ.Κύμης

Microsoft Office document icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΔΙΑΓ.2022.doc (67.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΖΕΦΥΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. .doc (66 KB)
48 08 Νοε 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc01057820221108144415.pdf (498.78 KB)
49 07 Νοε 2022 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Απόφαση έγκρισης  συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου

Microsoft Office document icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 2022.doc (53 KB)
50 01 Νοε 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη προσωπικού από τον ΟΠΑΚΜ συνολικά δέκα (10) ατόμων διάφορων ειδικοτήτων για τις ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθμών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 07/11/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 16/11/2022 (γραφεία ΟΠΑΚΜ Β. Ηπείρου 41 Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 13.00)

PDF icon Λήψη 1.1-ΝΠΔΔ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΟΧ1_22 ΕΓΚΡ_signed.pdf (321.17 KB), PDF icon Λήψη 1.2-σοχ1-2022 ΨΑ3ΛΟΚ5Ι-2ΘΥ.pdf (268.26 KB), PDF icon Λήψη 2.1-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2022- 10 ΑΤΟΜΑ.pdf (89.49 KB), PDF icon Λήψη 3.1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.pdf (669.41 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 3.2-ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.doc (137 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 3.3-ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.doc (133.5 KB)