Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
41 11 Οκτ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου

Αρχείο Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.docx (80.61 KB)
42 28 Σεπ 2022 Προσωρινά αποτελέσματα διαγωνισμού προσλήψεων

Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων κατάταξης και απορριφθέντων για τα Κέντρα Κοινότητας ΣΟΧ1/2022

Υποβολή ενστάσεων από Πέμπτη 29/9/22 έως και Σάββατο 8/10/22 (με όσα ορίζονται στο κεφάλαιο 4 της υπ’ αριθμ. 10893/27-5-2022 Ανακοίνωσης)

 

PDF icon Λήψη doc06771620220928115126.pdf (1.54 MB)
43 06 Σεπ 2022 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΣΑΠ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

PDF icon Λήψη ΩΧΝ9ΩΡ3-ΡΣ2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ .pdf (814.94 KB), PDF icon Λήψη 22PROC011191928 ΑΝΑΛ.ΟΡΟΙ -ΠΕΡΙΛΗΨΗ .pdf (2.04 MB), PDF icon Λήψη 693ΑΩΡ3-6ΦΒ- 177o.e.pdf (221.03 KB), PDF icon Λήψη 2α_ΜΕΛΕΤΗ 04ΤΥ_22 ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ_sign .pdf (5.79 MB)
44 05 Σεπ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ.pdf (116.35 KB)
45 26 Αυγ 2022 Πίνακες κατάταξης διαγωνισμού Οριστικά αποτελέσματα της αριθ. 15692/26-7-2022 προκήρυξης (προσλήψεις για την καθαριότητα των σχολείων της πόλης) PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf (457.96 KB), PDF icon Λήψη ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf (579.17 KB)
46 23 Αυγ 2022 Πίνακας κατάταξης διαγωνισμού (προσωρινός)

Ανάρτηση της ονομαστικής κατάταξης υποψηφίων, του προσωρινού γενικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, πλήρους και μερικής απασχόλησης και των επιλαχόντων της υπ’ αριθμ. 25692/26-7-2022 Ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων. Το παρόν συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και της έναρξης της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων επί των πινάκων κατάταξης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, οι οποίες υποβάλλονται ατελώς και μόνο ηλεκτρονικά στο email: protokolo@iraklio.gr από την Τετάρτη 24/8/2022 μέχρι την Πέμπτη 25/8/2022

 

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.pdf (577.26 KB)
47 10 Αυγ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου, διάρκειας ογδόντα τριών (83) εβδομάδων και με CPV 90911200-8

PDF icon Λήψη 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - SIGN ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (154.98 KB), PDF icon Λήψη 7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - SIGN ΜΕ ΑΔΑ.pdf (217.24 KB), PDF icon Λήψη 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΤΕΛΙΚΗ - SIGN ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (790.67 KB), PDF icon Λήψη 1. ΜΕΛΕΤΗ - ΣΩΣΤΗ.pdf (303.14 KB), PDF icon Λήψη espd-request-v2 - SIGN.pdf (93.77 KB)
48 01 Αυγ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

ΔΙΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 ΕΩΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

PDF icon Λήψη ΨΜΛΟΩΡ3-ΞΦ4.pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ.pdf (238.98 KB), Αρχείο Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.docx (86.63 KB), Αρχείο Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx (46.97 KB)
49 29 Ιουλ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Ηρακλείου Αττικής της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Αττικής».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1/8/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 12/8/2022

PDF icon Λήψη 6ΟΤΝΩΡ3-ΔΘ0.pdf ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ12022.pdf (553.77 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12 - ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ.doc (130 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ7446.doc (340.5 KB)
50 28 Ιουλ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο "Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για τη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών σε περιοχές αυξημένου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως παιδικών χαρών και δικτύων χώρων πρασίνου εντός αστικού ιστού Δήμου Ηρακλείου Αττικής με σκοπό τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (4.15 MB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (216.08 KB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 6Ο42ΩΡ3-26Υ.pdf (580.01 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 09ΤΥ_2021_sign.pdf (1.88 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (233.5 KB)