Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
41 09 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 9ου – 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΩΕΔΛ46ΜΟΚΤ-Α1Η.pdf (299.67 KB)
42 05 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για "Λειτουργικές Παρεμβάσεις στο Αστικό Πράσινο"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.signed. ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (2.49 MB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.signed ΜΕ ΑΔΑ.pdf (719.02 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (203.28 KB), PDF icon Λήψη 21ΔΠ_2020-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ).pdf (10.04 MB), Αρχείο Λήψη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (20.57 KB)
43 03 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 4ου Λυκείου Ηράκλειου Αττικής Κηφισιας 32 & Αναφης 13.

PDF icon Λήψη ΨΕΔΨ46ΜΟΚ2-ΦΙΦ.pdf (297.48 KB)
44 03 Νοε 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης με ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Διανοίξεις οδών και κατασκευή πεζοδρόμων"

PDF icon Λήψη Δημοσιοποίηση στοιχειων συμβασης 21TY.pdf (418.45 KB)
45 03 Νοε 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης με ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού"

PDF icon Λήψη Δημοσιοποίηση Στοιχειων Σύμβασης 11TY.pdf (409.05 KB)
46 29 Οκτ 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2ο Δημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και το 12ο Δημοτικό Σχολείου του Δήμου".

PDF icon Λήψη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf (445.6 KB)
47 02 Οκτ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.06 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 18ΤΥ_2020.pdf (752.19 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (71 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx (92.62 KB)
48 25 Σεπ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.25 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 15ΔΠ_2020.pdf (1.13 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (206.5 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx (92.41 KB)
49 25 Σεπ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη για άσκηση δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία

PDF icon Λήψη Προκήρυξη άσκησης δικηγόρου.pdf (389.97 KB)
50 18 Σεπ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την κατεπείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, και λοιπών υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19

Microsoft Office document icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.doc (116.5 KB), Αρχείο Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΥ10-2020.docx (137.59 KB)