# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
21 12 Ιουλ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επισκευή - Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος
 

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.pdf (179.41 KB)
22 12 Ιουλ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποφράξεις στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΑΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.pdf (175.12 KB)
23 12 Ιουλ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια οθονών προβολής υλικά εγκατάστασης και σύνδεσης βιντεοπροβολέων, παραμετροποίηση και δικτύωση στις βιβλιοθήκες των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης

PDF icon Λήψη ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ.pdf (178.15 KB)
24 11 Ιουλ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών Λογιστικής και Διοικητικής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα έτος

PDF icon Λήψη prosklhsh_logistikh.pdf (175.16 KB)
25 11 Ιουλ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επισκευή - Συντήρηση και Μίσθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη prosklhsh_fwtoantigrafika.pdf (179.55 KB)
26 11 Ιουλ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα λειτουργίας Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα έτος με το ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf (160.44 KB)
27 08 Ιουλ 2019 Πρακτικό ανάρτησης

Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019

PDF icon Λήψη ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2019_20190708_0001.pdf (47.09 KB)
28 04 Ιουλ 2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών, ή παροδικών αναγκών για το έτος 2019

Microsoft Office document icon Λήψη 1-Ανακ ΣΟΧ 1 2019 ΟΠΑΚΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.doc (140 KB), PDF icon Λήψη 3-ΩΓΕ3ΟΚ5Ι-ΖΚ9 Ανακοινωση ΣΟΧ 1-2019.pdf (234.25 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 4-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2019- 2 ΑΤΟΜΑ.doc (45 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019.doc (440.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc (167 KB)
29 26 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ6ΘΖΖΩΡ3-85Ο-1.pdf (182.41 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΡ47ΝΩΡ3-Τ9Η.pdf (974.3 KB), PDF icon Λήψη 1ΔY-2019 για γάλα σχολικών επιτροπών & ΟΠΑΚΜ.pdf (183.83 KB)
30 25 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

PDF icon Λήψη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ.pdf (157.64 KB), PDF icon Λήψη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ.pdf (979.43 KB), PDF icon Λήψη 23ΔΠ-2018 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ).pdf (477.5 KB)