Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
21 26 Φεβ 2021 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κ.λ.π.»

PDF icon Λήψη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf (501.44 KB)
22 17 Φεβ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη προσωπικού συνολικά δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 
 

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (COVID-2021).pdf (981.16 KB), PDF icon Λήψη ΑΙΤΗΣΗ (CODID-2021).pdf (472.73 KB)
23 28 Ιαν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης σχετικά με την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά  οκτώ  (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων» για το σχολικό έτος 2020 - 2021

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ.pdf (676.16 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Αίτηση.doc (82 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc (41.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ.doc (51.5 KB)
24 22 Ιαν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του Σχολικού κυλικείου του 2ου Λυκείου Ηρακλείου Αττικής, που βρίσκεται στο στον αύλειο χώρο του διδακτηρίου του 2ου Λυκείου
 

PDF icon Λήψη ΨΩΑΓΟΚ97-Ζ3Υ(1).pdf (1.05 MB)
25 13 Ιαν 2021 Διευκρινήσεις για όρους διαγωνισμού

Διευκρινήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ μετά της τοποθέτησης»
 

PDF icon Λήψη ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.pdf (47.47 KB)
26 07 Ιαν 2021 Τροποποίηση όρων διαγωνισμού

Τροποποίηση όρων διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ "

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.pdf (50.3 KB)
27 31 Δεκ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 9ου – 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΓΗΣ & ΜΑΤΡΩΖΟΥ.

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 9ου - 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.pdf (379.47 KB)
28 30 Δεκ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο "Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.61 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (135 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx (92.41 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 29ΤΥ-2020.doc (1.23 MB)
29 30 Δεκ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Ηρακλείου Αττικής». 

Για ΣΧΕΔΙΑ-ΠΕΑ-ΤΕΥΧΗ ανά σχολείο ΕΔΩ

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και ΠΕΡΙΛΗΨΗ 20PROC007962097.pdf (1.06 MB), PDF icon Λήψη 304.20Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. Ψ94ΚΩΡ3-ΔΧΔ.pdf (241.2 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ__221220.pdf (37.61 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 16ΤΥ_2020_signed.pdf (6.41 MB), Αρχείο Λήψη ΤΕΥΔ_v1.0_16TY_2020.docx (61.87 KB)
30 29 Δεκ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμό με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (1.95 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ_ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ.pdf (3.18 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (91 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.doc (229.5 KB)