Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
21 28 Φεβ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ"

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 6Η4ΣΩΡ3-748.pdf (594.1 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (255.56 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.16 MB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (32.82 KB)
22 10 Φεβ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη Doc Feb 10 2023.pdf (1.53 MB)
23 12 Ιαν 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc01108220230111134656.pdf (436.62 KB)
24 23 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc01101820221223123921.pdf (437.54 KB)
25 21 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
 

PDF icon Λήψη ΨΒΠΒΩΡ3-5ΞΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (616.08 KB), PDF icon Λήψη 6ΘΠΕΩΡ3-7Λ2- 296 ΑΠΟΦ.Ο.Ε. εγκριση ορων.pdf (238.93 KB), PDF icon Λήψη 22PROC011851495 ANALYTIKOI OROI .pdf (2.02 MB), PDF icon Λήψη sign ΜΕΛΕΤΗ 11ΤΥ_22.pdf (8.03 MB)
26 20 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας» για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής
 

PDF icon Λήψη 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ - SIGN.pdf (176.97 KB), PDF icon Λήψη 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - SIGN.pdf (798.94 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ FINAL.pdf (849.75 KB)
27 16 Δεκ 2022 Πίνακες αποτελεσμάτων

Πίνακες αποτελεσμάτων προκήρυξης ΣΟΧ1/2022 ΟΠΑΚΜ

PDF icon Λήψη ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΩΖΩΝΟΚ5Ι-ΓΜ7.pdf (118.95 KB), PDF icon Λήψη ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦ. ΩΥ2ΨΟΚ5Ι-5Ψ2.pdf (118.74 KB), PDF icon Λήψη ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΕ 6ΛΦ8ΟΚ5Ι-584.pdf (119.65 KB), PDF icon Λήψη ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 6Υ9ΜΟΚ5Ι-ΟΘΕ.pdf (122.96 KB), PDF icon Λήψη ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ. ΩΖΝΙΟΚ5Ι-ΦΙΖ.pdf (131.96 KB), PDF icon Λήψη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ Ψ4Ζ0ΟΚ5Ι-Η7Λ-1.pdf (136.72 KB), PDF icon Λήψη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΤΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ 6Β6ΦΟΚ5Ι-ΣΧ9-1.pdf (98.81 KB)
28 14 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc01093620221214123303.pdf (228.78 KB)
29 13 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (των άρθρων 118 & 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»

PDF icon Λήψη 22PROC011766204-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf (126.69 KB)
30 13 Δεκ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αδιακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και Εξοπλισμού Διακριτής Συλλογής στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής»

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α-Β-Γ - SIGN.pdf (196.46 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - SIGN.pdf (1.12 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ FINAL.pdf (849.75 KB)