Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
21 28 Αυγ 2023 Αποτελέσματα προκήρυξης διαγωνισμού

Οριστικά αποτελέσματα προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (μερικής και πλήρους απασχόλησης)

PDF icon Λήψη ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf (102.7 KB), PDF icon Λήψη ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf (91.29 KB)
22 23 Αυγ 2023 Αποτελέσματα προκήρυξης διαγωνισμού

Πίνακες κατάταξης - αποτελέσματα προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων (μερικής και πλήρους απασχόλησης)
 

PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf (139.81 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf (102.7 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf (74.82 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf (120.13 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf (91.32 KB)
23 03 Αυγ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 

PDF icon Λήψη 6ΣΗΘΩΡ3-Ζ9Χ-1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024.pdf (796.98 KB), PDF icon Λήψη Παράρτημα-ΙΙ-απόφασης-41797.pdf (342.63 KB), Αρχείο Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.docx (18.5 KB), Αρχείο Λήψη Αίτηση_Υπεύθυνη_Δήλωση_του_υποψηφίου (1).docx (47.18 KB)
24 28 Ιουλ 2023 Αποτελέσματα προκήρυξης διαγωνισμού

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Παιδιάτρων στον ΟΠΑΚΜ Δήμου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΣΟΧ2-2023 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ.pdf (77.66 KB), PDF icon Λήψη ΣΟΧ2-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ.pdf (77.18 KB)
25 24 Ιουλ 2023 Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών

Microsoft Office document icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 2023.doc (33.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΜΗΝΑ 2023.doc (5.92 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ-.doc (49.5 KB)
26 14 Ιουλ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο "Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής"

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 9ΞΘ5ΩΡ3-Ρ34.pdf (581.78 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (180.57 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.53 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 01TY-2023_ds.pdf (1.23 MB), PDF icon Λήψη espd_ds.pdf (118.86 KB)
27 13 Ιουλ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη παιδιάτρου στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

Υποβολή αιτήσεων Βορείου Ηπείρου 41, εργάσιμες ημέρες 8.00 - 14.00 από 16/7 έως και 25/7

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΑΔΑ ΨΓΒΙΟΚ5Ι-37Σ.pdf (318.36 KB), PDF icon Λήψη 3-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2-2023.pdf (82.38 KB), PDF icon Λήψη 01_pararthma_HY 07_04_ 2023_el_GR[15753].pdf (289.08 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.doc (137 KB), PDF icon Λήψη ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΟΧ 2-2023 ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_signed.pdf (368.79 KB)
28 02 Ιουν 2023 Απόφαση έγκρισης συμμετοχής

Απόφαση ἔγκρισης συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη της Αγ. Ἐριάδας 2023

PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 2023.pdf (226.26 KB)
29 30 Μάιος 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας» για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Αρχείο Λήψη ΔΙΑΞΗΡΥΞΗ.docx (312.41 KB), Αρχείο Λήψη ΜΕΛΕΤΗ FINAL.docx (279.34 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ FINAL.pdf (849.75 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.doc (68 KB), PDF icon Λήψη 1_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ ΜΕ ΑΔΑ.pdf (236.67 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - SIGN ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (796.92 KB)
30 23 Μάιος 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»,

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-sign.pdf (351.09 KB)