Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
11 30 Μάιος 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας» για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Αρχείο Λήψη ΔΙΑΞΗΡΥΞΗ.docx (312.41 KB), Αρχείο Λήψη ΜΕΛΕΤΗ FINAL.docx (279.34 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ FINAL.pdf (849.75 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.doc (68 KB), PDF icon Λήψη 1_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ ΜΕ ΑΔΑ.pdf (236.67 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - SIGN ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (796.92 KB)
12 23 Μάιος 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»,

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-sign.pdf (351.09 KB)
13 19 Μάιος 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημοσίευση διακήρυξης έργου "Ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων χώρων & αστικού πρασίνου οδικού άξονα Κουντουριώτου - Ελ. Βενιζέλου» Α.Μ. 06ΤΥ/22"

PDF icon Λήψη 06ΤΥ_22 ΝΕΑ ΤΕΥΧΗ_signed.pdf (3.5 MB), PDF icon Λήψη 23PROC012711129 ΑΝΑΛ.ΟΡΟΙ και περιληψη.pdf (2.24 MB), PDF icon Λήψη 86.23 απόφαση Ο.Ε. 6ΟΓΔΩΡ3-ΩΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ_.pdf (785.83 KB), PDF icon Λήψη ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΞΟΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ_ΣΧ-2_2 signed.pdf (1.96 MB), PDF icon Λήψη ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦ_ΑΞΟΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΧ-1_2 signed.pdf (15.83 MB)
14 02 Μάιος 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη θέσεων για την συμμετοχή στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Αγίας Τριάδας έτους 2023 

Αρχείο Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2023.docx (29.55 KB)
15 28 Απρ 2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (των άρθρων 118 & 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών σε κτίρια - κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»

PDF icon Λήψη 23PROC012572233.pdf (353.03 KB)
16 30 Μαρ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη 00206BFA4BF2230329150508.pdf (67.64 KB)
17 17 Μαρ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη Προσωπικού από τον ΟΠΑΚΜ συνολικά ενός (1) ατόμου ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ

PDF icon Λήψη 1-ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΟΧ 1-2023 ΝΠΔΔ ΟΠΑΚΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_signed.pdf (368.75 KB), PDF icon Λήψη 2-ΣΟΧ1-2023 95Ζ5ΟΚ5Ι-Ψ7Τ.pdf (250.74 KB), PDF icon Λήψη 3-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2023.pdf (82.17 KB), PDF icon Λήψη 4-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.pdf (669.41 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 5-ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ.doc (137 KB)
18 15 Μαρ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και των ΝΠΔΔ του"

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ - 6ΖΘ2ΩΡ3-ΞΤ6.pdf (629.85 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.75 MB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (295.9 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΥ08-2022_ds.pdf (2.65 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (364.5 KB)
19 09 Μαρ 2023 Πίνακες αποτελεσμάτων πρόσληψης προσωπικού

Ανασυνταγμένοι πίνακες αποτελεσμάτων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ-ΣΟΧ 1/2022

PDF icon Λήψη ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 9Π1ΥΟΚ5Ι-ΗΒΝ.pdf (123.1 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΩΖΧΤΟΚ5Ι-ΘΧ8.pdf (120.02 KB), PDF icon Λήψη ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΒΡΕΦ. ΨΔΒ1ΟΚ5Ι-Π9Ε.pdf (136.89 KB)
20 03 Μαρ 2023 Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη 00206BFA4BF2230306130327.pdf (67.25 KB), Αρχείο Λήψη αίτηση ασκουμένου.docx (13.5 KB)