Φόρμα αναζήτησης

Καμπάνιες

Από s_editor on 30 Ιαν 2024 12:32 PM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής εκπονεί για πρώτη φορά ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) προκειμένου να βελτιώσει

Από s_editor on 16 Ιουν 2023 10:19 AM

Την ετήσια καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για την καταπολέμηση των κουνουπιών ξεκινά ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

Από s_editor on 28 Φεβ 2023 1:56 PM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινω

Από s_editor on 16 Δεκ 2022 7:08 PM

Αναρτάται απόφαση επανεπιβολής της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ.

Από s_editor on 25 Οκτ 2022 11:45 AM

Με στόχο να εμπλουτίσει τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με ενότητες που συνδέονται με το τοπικό αλλά και το ευ

Από s_editor on 29 Δεκ 2023 1:33 PM

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Από s_editor on 01 Μαρ 2023 11:38 AM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινω

Από s_editor on 28 Φεβ 2023 1:50 PM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινω

Από s_editor on 27 Οκτ 2022 10:08 AM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ξεκινά την εκπόνηση του τοπικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας και ζητά από τους κατοίκους της πόλης

Από s_editor on 13 Σεπ 2022 11:22 AM

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.