Φόρμα αναζήτησης

Διαβούλευση για την εφαρμογή ρυθμίσεων του ΣΒΑΚ

Alt
25 Ιουν 2024 9:57 AM
Κατηγορία: Κοινωνία

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Την άμεση εφαρμογή τμηματικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα αστικών μεταφορών με την επίτευξη, τουλάχιστον, των ακόλουθων στόχων:

 • Εξασφάλιση της προσβασιμότητας που παρέχεται από το δίκτυο μεταφορών σε όλους.
 • Βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας.
 • Μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Αύξηση της αποδοτικότητας και του λόγου κόστους- αποτελεσματικότητας των μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων.
 • Συμβολή στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και του αστικού σχεδιασμού.

Οφέλη από την υιοθέτηση και υλοποίηση του σχεδίου:

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Εξοικονόμηση κόστους και προσέλκυση επιχειρήσεων
 • Βελτίωση υγείας και περιβάλλοντος
 • Βελτιωμένη προσβασιμότητα
 • Ορθή χρήση περιορισμένων πόρων
 • Συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών
 • Ποιοτικότερες και πληρέστερες μελέτες
 • Αποτελεσματική εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο
 • Αυξημένη συνέργεια και συμπληρωματικότητα
 • Στροφή προς μια νέα πολιτική αστικής κινητικότητας.

Σε εφαρμογή του ΣΒΑΚ λοιπόν ο Δήμος δίνει σε διαβούλευση την περιοχή μελέτης που αφορά:τις οδούς: 

 • Πεύκων, από Ηλέκτρας Αποστόλου έως Μαραθώνος
 • Πρασίνου Λόφου, από Ηλέκτρας Αποστόλου έως Διστόμου
 • Αλ. Διάκου, από Διστόμου έως Πρασίνου Λόφου
 • Σοφοκλή Βενιζέλου, από Ηλ.Αποστόλου έως Ρόδων
 • Ηλέκτρας Αποστόλου, από Ελ. Βενιζέλου έως Πρασίνου Λόφου
 • Χρυσανθέμων, από Ελ. Βενιζέλου έως Πρασίνου Λόφου
 • Κύμης, από Αλ.Διάκου έως Πρασίνου Λόφου
 • Μπιζανίου, από Αλ.Διάκου έως Πρασίνου Λόφου
 • Αγ. Λαύρας, από Αλ.Διάκου έως Πρασίνου Λόφου
 • Μανιακίου, από Αλ.Διάκου έως Πρασίνου Λόφου
 • Βαλτετσίου, από Αλ.Διάκου έως Πρασίνου Λόφου
 • Διστόμου, από Αλ.Διάκου έως Ευτυχίας

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί των ανωτέρω, στο Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο texniki@iraklio.grέως την 10-07-2024 και ώρα 09:00.