Φόρμα αναζήτησης

Καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εν όψει αντιπυρικής περιόδου

Alt
09 Απρ 2024 11:05 AM
Κατηγορία: Περιβάλλον

Η αντιπυρική περίοδος της φετινής χρονιάς ξεκινά και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων στα όρια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής οφείλουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες στην κατεύθυνση των μέτρων πυρασφάλειας. Παράλληλα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου θα προβεί στις παρεμβάσεις δικής της αρμοδιότητας στους κοινόχρηστους χώρους ώστε μαζί, Δήμος και δημότες, να εξασφαλίσουν την προστασία από πυρκαγιές στο σύνολο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Αναλυτικότερα, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2024 (ήτοι από 1/5/2024 έως 31/10/2024) σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» Άρθρο 94 παρ. 26 καθώς και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, (20/2023, Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20/ ΦΕΚ 2549 Β’/19.4.2023), ο Δήμος ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους καθώς και των εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, να προχωρήσουν πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου σε:

Α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

Β. Στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα, καθώς και οποιασδήποτε άλλης καύσιμης ή εκρηκτικής ύλης ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Γ. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από τη επιφάνειας του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δένδρου.

Δ. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

Ε. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για τη συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού του χώρου με ίδια μέσα ενώ απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο  καθαρισμό επιβάλλοντας:

α) πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β) δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Τα εν λόγω χρηματικά ποσά αποτελούν έσοδο του Δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Επιπλέον, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί εμπρησμού και παράβασης προληπτικών μέτρων.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού των ιδιωτικών ακινήτων οι ιδιώτες έχουν πλέον την υποχρέωση να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr https://akatharista.apps.gov.gr.

Η είσοδος πραγματοποιείται με τους κωδικούς TaxisNet και η αίτηση ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: Στοιχεία οικοπέδου, στοιχεία δηλούντος και ενέργειες πυρασφάλειας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του άρθρου 31 του ν. 5075/2023 περιλαμβάνει: α) την Ψηφιακή Υπηρεσία Δήλωσης Υπόχρεων ιδιωτών καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, και β) την Ψηφιακή υπηρεσία καταγγελιών πολιτών βάσει της παρ. 4 του αρθ. 53Α του ν. 4662/2020. Υπόχρεα πρόσωπα προς υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο είναι αυτά της παρ. 3 του αρθρ. 53Α του ν. 4662/2020.

Χρήστες της εφαρμογής είναι: α) φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

  1. σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  2. σε περιοχές εντός ορίων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  3. σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και
  4. εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Φυσικά / νομικά πρόσωπα δύνανται να καταγγείλουν επώνυμα ή ανώνυμα και να προσφέρουν στοιχεία χρήσιμα στο έργο των Δήμων για την ασφάλεια των χώρων, έναντι του κινδύνου έναρξης ή ραγδαίας εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το από 28 Μαΐου 2024 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δίνεται παράταση, κατόπιν Υ.Α του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,  έως τις 30 Ιουνίου 2024 στους πολίτες, προκειμένου να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους.


Επιπλέον, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από 1 Μάϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) και 5 (κατάσταση συναγερμού), αλλά και όταν ο δείκτης είναι χαμηλότερος σε κρίσιμες περιοχές και ευαίσθητα δασικά οικοσυστήματα.