Φόρμα αναζήτησης

Διαβούλευση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Κανάρη και Μπουμπουλίνας

Alt
26 Ιουν 2024 11:19 AM
Κατηγορία: Κοινωνία

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Εφαρμογή κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων σε τμήμα της οδού Κανάρη και στην οδό Μπουμπουλίνας του Δήμου, και συγκεκριμένα:

Μετά από αιτήσεις δημοτών και μετά από αυτοψία που διενήργησε η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, διαπίστωσε ότι στις οδούς Κανάρη και Μπουμπουλίνας, παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω της αμφίδρομης κίνησης των οχημάτων, της άναρχης στάθμευσης και στις δύο πλευρές των οδών σε συνδυασμό με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους (πλάτος οδοστρώματος οδών (6,00 μ.).

Η οδός Κανάρη  στο τμήμα της από την οδό Καρκαβίτσα έως την οδό Ιφιγενείας ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου το εν λόγω τμήμα της οδού, είναι  διπλής κυκλοφορίας

Στην αυτοψία που πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του οδοστρώματος είναι 6,00μ. Η στάθμευση πραγματοποιείται άναρχα και στις δύο πλευρές της οδού, σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα.

Η οδός Μπουμπουλίνας είναι οδός διπλής κυκλοφορίας με στάθμευση και στις δυο πλευρές της οδού και έχει πλάτος οδοστρώματος 6,00μ

Στην αυτοψία που πραγματοποίησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι το πλάτος του οδοστρώματος είναι 6,00μ. Η στάθμευση πραγματοποιείται άναρχα και στις δύο πλευρές της οδού, σε όλο το προαναφερόμενο τμήμα.

Μετά τα ανωτέρω, η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί ότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω οδών στο συγκεκριμένο τμήμα είναι απαγορευτικό για την αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες ρυμοτομίας και κυκλοφορίας, καθώς και τη φορά της κίνησης των οχημάτων στο υπόλοιπο τμήμα της ευρύτερης περιοχής, προτείνει:

- Μονοδρόμηση της οδού Κανάρη από την οδό Καρκαβίτσα προς την οδό Ιφιγενείας και ταυτόχρονη θεσμοθέτηση της στάθμευσης στο αυτό τμήμα,  αποκλειστικά από την δεξιά πλευρά της οδού κατά την κίνηση των οχημάτων.

- Μονοδρόμηση της οδού Μπουμπουλίνας από την οδό Ιφιγενείας προς την οδό Καρκαβίτσα και ταυτόχρονη θεσμοθέτηση της στάθμευσης στο αυτό τμήμα,  αποκλειστικά από την δεξιά πλευρά της οδού κατά την κίνηση των οχημάτων.για την ασφαλέστερη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί των ανωτέρω, στο Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο texniki@iraklio.grέως την 11-07-2024 και ώρα 09:00.