Φόρμα αναζήτησης

Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας

Alt
27 Οκτ 2022 10:08 AM
Κατηγορία: Κοινωνία

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ξεκινά την εκπόνηση του τοπικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας και ζητά από τους κατοίκους της πόλης να πάρουν μέρος στη διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. 

Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που θα εκπονηθεί για την περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021). Το περιεχόμενο του Σ.Α.Π. θα να είναι σύμφωνο με τα άρθρα 3-7 της υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/30-11-2021 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 5553).

Κύριος στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Αφιερώνουμε, λοιπόν, λίγα λεπτά από τον χρόνο μας για να βοηθήσουμε να συνδιαμορφωθεί μια πόλη ακόμα πιο προσβάσιμη σε όλους...

Βρείτε και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ