Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Οργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας» για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.