Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (των άρθρων 118 & 120, παρ. 3β του Ν.4412/2016) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών σε κτίρια - κοινόχρηστους χώρους του Δήμου»

Σχετικά Αρχεία: PDF icon 23PROC012572233.pdf