Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής