Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»,