Φόρμα αναζήτησης

ΣΟΥ ΕΧΩ ΔΕΜΑ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής στηρίζει κάθε χρονιά τους Ηρακλειώτες φοιτητές, μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και σπουδάζουν στα ΑΕΙ της επαρχίας, μακριά από το σπίτι τους. Το πρόγραμμα «Σου Έχω Δέμα» αφορά την τακτική διανομή δέματος με τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης στους ωφελούμενους φοιτητές ώστε να τους βοηθήσει στα πρώτα βήματα της νέας τους ζωής. Υλοποιείται με ίδιους πόρους του Δήμου, μέσα από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.

Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε οι ίδιοι οι φοιτητές, είτε μέλη της οικογένειάς τους μπορούν να καταθέτουν σχετική αίτηση τον Οκτώβριο κάθε χρονιάς.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας στην οδό Παπαϊωάννου 15-17 (1ος όροφος) ή ηλεκτρονικά με mail στη διεύθυνση koin.ipiresia.iraklio@gmail.com. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής
  • Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους
  • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης, Ε1
  • Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στο Δήμο (Λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.τ.λ.)
  • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο φοιτητή ή βεβαίωση διαμονής σε φοιτητική εστία
  • Βεβαίωση ανεργίας γονέα (αν υπάρχει)

Για την εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής υποβολής, το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο ΕΔΩ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2102716636.

Η αξιολόγηση των αιτούντων θα γίνει βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων με προτεραιότητα τις οικογένειες με άνεργους γονείς, μονογονεϊκές οικογένειες κτλ.