Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και των ΝΠΔΔ του"