ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζούρου Μαριάννα (Πρόεδρος)
Χαλκής Ηλίας
Δημητρόπουλος Δημήτριος
Κουτσογιαννάκης Εμμανουήλ
Σπυρόπουλος Νικόλαος
Καρανικόλας Αντώνιος
Πέτσας Κωνσταντίνος
Κατσινοπούλου Ειρήνη
Ζαχάρως Γεώργιος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μοσχονάς Ηλίας (Πρόεδρος)
Κεϊμπίνος Δημήτριος
Σπυρόπουλος Νικόλαος
Τσεκούρας Δημήτριος
Κουτσογιαννάκης Εμμανουήλ
Αϊβατζίδου - Ποριώτου Δέσποινα
Πέτσας Κωνσταντίνος
Βαβουράκης Εμμανουήλ
Ζαχάρως Γεώργιος

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παναγιωτακοπούλου Ασημίνα (Πρόεδρος)
Συνδουκά Ματίνα (Αντιπρόεδρος)
Κουτσουγιαννάκης Εμμανουήλ
Καρανικόλας Αντώνιος
Αρώνη Μαίρη
Κεϊμπίνος Δημήτριος
Πέτσας Κωνσταντίνος
Δαλιάνη Φωτεινή
Δαρεμάς Γεώργιος
Σουρτζής Ευθύμιος
Στέφας Βασίλειος
Σαλιάρης Παναγιώτης
Τσολακίδου Ελένη
Μάρρας Σταύρος
Ψώμος Παναγιώτης

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Γραμματικός Θεόδωρος (Πρόεδρος)
Γαλανάκος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος)
Αγγελοπούλου Χρύσω
Ζούρου Μαριάννα
Σπυρόπουλος Νικόλαος
Χαλκής Ηλίας
Σπηλιόπουλος Παναγιώτης
Γαλακτοπούλου Μάρια
Μπούκα Παναγιώτα
Δαλιάνη Φωτεινή
Βελλίδου Φανή
Μιχαλόπουλος Δημήτριος
Μορμόρης Εμμανουήλ
Χρυσός Εμμανουήλ